Ông Phạm Nhật Trường: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ


Ông Diệp Gia Hoàng: Phó Tổng giám đốc.


Ông Nguyễn Hùng Thắng: Phó Tổng giám đốc


Phạm Thị Ngọc Phượng: GĐ Hành chính nhân sự


Nguyễn Thị Kim Ngân: GĐ Tài chính kế toánProfile công ty

Bảo Kim TC nhà cung cấp vật tư thiết bị, giải pháp MEP hàng đầu tại Việt Nam

Tải Profile