Ông Phạm Nhật Trường: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ


Ông Lê Tấn Thanh Tùng: Phó Tổng giám đốc.


Ông Nguyễn Hùng Thắng:Giám đốc Cung ứng


Ông Trần Tuấn Anh: Giám đốc Tài chính


ÔngLê Tấn Đạt: GĐ Kỹ Thuật-Đấu thầuProfile công ty

Bảo Kim TC nhà cung cấp vật tư thiết bị, giải pháp MEP hàng đầu tại Việt Nam

Tải Profile